Bono Getirileri Nasıl Hesaplanır?

0
156
Bono Getirileri Nasıl Hesaplanır?

Bono yatırımları, güvenli ve sabit getirisiyle yatırımcılar arasında popüler bir seçenek haline gelmiştir. Ancak, birçoğumuz bono getirilerinin tam olarak ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını merak ediyoruz. Bu yazıda, bono getirileri hakkında bilmeniz gerekenleri ve getirileri arttırmak için kullanılan formülleri öğreneceksiniz. Ayrıca, bono getirilerini optimize etmek için bazı ipuçları da paylaşacağız. Hazırsanız, bono yatırımlarının getirileri ile ilgili merak ettiklerinizi bu yazıda bulabileceksiniz.

Bono getirileri nedir?

Bono getirileri, bono yatırımcılarına sunduğu karlılık oranıdır. Bir bononun getirisi, bono sahibine vade sonunda geri ödenecek olan faiz ve anapara tutarını ifade eder. Bono getirileri, bononun nominal değeri ve alım fiyatı arasındaki farka göre hesaplanır. Bono getirileri genellikle yıllık olarak ifade edilir ve yatırımcılara bono yatırımının karlılığını değerlendirmelerine yardımcı olur.

Bono getirileri hesaplanırken kullanılan formül basittir. Bono getirisi, (nominal değer – alım fiyatı) / alım fiyatı formülü ile bulunur. Örneğin, 1000 TL nominal değere sahip bir bonoyu 950 TL’ye satın aldığınızı varsayalım. Bononun getirisi, (1000-950) / 950 = 0,0526 olarak hesaplanır. Bu da bono getirisinin %5,26 olduğunu gösterir.

Bono getirilerini arttırmak için birkaç ipucu bulunmaktadır. İlk olarak, bono alımında faiz oranlarının düşük olduğu bir dönem tercih edilmelidir. Düşük faiz oranları, bono getirisini artırır. İkinci olarak, bonoların vadesi uzadıkça getiri genellikle artar. Ancak, vade süresi uzadıkça risksizlik de azalmaktadır, bu nedenle risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmelisiniz. Son olarak, bir bono portföyü oluşturarak riski dağıtabilir ve getiri potansiyelini artırabilirsiniz.

 • Düşük faiz oranlarına sahip bir dönem tercih edin
 • Vade süresi uzun bonoları tercih edin
 • Riski dağıtmak için bono portföyü oluşturun
Bono Nominal Değer (TL) Alım Fiyatı (TL) Bono Getirisi (%)
Bono A 1000 950 5.26
Bono B 5000 4800 4.17
Bono C 2000 2100 -4.76

Bono getirileri nasıl hesaplanır?

Bono getirileri, yatırımcının bono yatırımından elde ettiği kazançlardır. Bono, bir şirket veya hükümet tarafından ihraç edilen bir borç senedidir ve bir yatırımcının bu borca yatırım yapması durumunda belirli bir getiri elde etmesi mümkündür.

Bono getirileri, bono yatırımının vadesi, faiz oranı ve nominal değeri gibi faktörlere göre hesaplanır. İşte bono getirilerini hesaplarken kullanılan bazı formüller:

 • Basit Faiz Getirisi: Bu yöntemde, bononun yatırım süresi boyunca elde edilecek faiz getirisi hesaplanır. İşte basit faiz getirisi formülü:
 • Faiz = Nominal Değer × Faiz Oranı × Hesaplama Süresi

 • Bileşik Faiz Getirisi: Bu yöntemde, bononun faiz getirisi vade sonunda yeniden yatırıma dönüştürülerek hesaplanır. İşte bileşik faiz getirisi formülü:
 • Faiz = Nominal Değer × (1 + Faiz Oranı)Vade Süresi – 1

 • Eşdeğer Faiz Oranı: Bu yöntemde, bononun vade sonunda elde edeceği faiz getirisi diğer yatırım seçenekleriyle karşılaştırılır. İşte eşdeğer faiz oranı hesaplama formülü:
 • Eşdeğer Faiz Oranı = (Başka Bir Yatırımın Getirisi – Bononun Getirisi) / Yatırımın Maliyeti

Bono getirilerini artırmak için bazı ipuçları da vardır. Öncelikle, bono getirilerini artırmak için düşük riskli olan bonolara yatırım yapmak önemlidir. Ayrıca daha uzun vadeli bonolara yatırım yapmak genellikle daha yüksek getiri sağlar. İyi bir araştırma yaparak güvenilir ihraççılara ait bonolara yatırım yapmak da önemlidir.

Overall, bono getirileri hesaplanırken bononun vadesi, faiz oranı ve nominal değeri gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Hesaplama sürecinde basit faiz getirisi, bileşik faiz getirisi ve eşdeğer faiz oranı gibi formüller kullanılır. Bono getirilerini artırmak için düşük riskli bonolara yatırım yapmak, uzun vadeli bonoları tercih etmek ve güvenilir ihraççılara ait bonolara yatırım yapmak önemlidir.

Bono getirileri hesaplamada kullanılan formüller

Bono getirileri hesaplanırken kullanılan formüller, yatırımcıların bono yatırımlarının getirisini ölçmelerine yardımcı olan matematiksel hesaplamalardır. Bu formüller, yatırımcıların bono yatırımlarının performansını değerlendirmelerine ve karlılığını anlamalarına olanak sağlar.

Bono getirilerini hesaplamada kullanılan en yaygın formül, basit getiri formülüdür. Basit getiri formülü, bono yatırımının getirisini nominal değer ile başlangıç değeri arasındaki farka böler. Formül şu şekildedir:

Basit Getiri = (Nominal Değer – Başlangıç Değeri) / Başlangıç Değeri

Bu formül, bono getirisini yüzdesel olarak gösterir. Elde edilen sonuç, bono yatırımının ne kadar kazanç sağladığını belirler. Yatırımcılar, bu basit getiri formülünü kullanarak bono yatırımlarının performansını takip edebilir ve farklı bonolar arasında karşılaştırma yapabilir.

 • Bono getirileri hesaplarken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli formül ise bileşik getiri formülüdür. Bileşik getiri, bono yatırımının tüm dönemlerdeki getirilerini hesaplayarak toplam getiriyi gösterir. Formül şu şekildedir:
 • Bileşik Getiri = ((Nominal Değer / Başlangıç Değeri)^(1 / Dönem Sayısı)) – 1

Bileşik getiri formülü, bono yatırımının getirisini zaman içinde nasıl bir artış veya azalış gösterdiğini belirlemede yardımcı olur. Bu formülü kullanarak yatırımcılar, bono yatırımlarının uzun vadeli performansını analiz edebilir ve yatırımlarını buna göre yönlendirebilir.

Değişken Anlamı
Nominal Değer Bono yatırımının vade sonunda ödenecek olan değerini ifade eder.
Başlangıç Değeri Bono yatırımının başlangıçtaki değerini ifade eder.
Dönem Sayısı Bono yatırımının vadesinin kaç dönem olduğunu ifade eder.

Bono getirilerini hesaplarken bu formüllerin yanı sıra farklı getiri ölçütleri de kullanılabilir. Bono getirilerini arttırmak için yatırımcılar, farklı bono türleri ve vadelerini karşılaştırarak en uygun yatırımı yapabilir. Ayrıca, bono getirilerini etkileyen faiz oranlarındaki değişiklikleri takip etmek de önemlidir. Yatırımcılar, bono getirilerini optimize etmek için piyasa koşullarını ve ekonomik faktörleri dikkate almalıdır.

Bono getirilerini arttırmak için ipuçları

Bono getirilerini arttırmak için ipuçları konusunda birkaç önemli nokta bulunmaktadır. İlk olarak, bono yatırımlarında likiditeyi iyi değerlendirmek önemlidir. Likidite, bononun satın alındığında ne kadar kolaylıkla nakde çevrilebileceğini gösteren bir faktördür. Bunun için, bono alım satımı yapılacak piyasanın likiditesine dikkat edilmelidir.

İkinci önemli nokta, bono getirilerini arttırmak için uygun vade seçimidir. Bono vadeleri farklılık gösterir ve getiriler üzerinde etkili olabilir. Genel olarak, daha uzun vadeli bonolar daha yüksek getiri sağlar. Ancak, riski de artırabileceği unutulmamalıdır. Yatırımcının risk iştahına ve hedeflerine uygun bir vade seçimi yapması önemlidir.

Son olarak, bono getirilerini arttırmak için farklı bono türleri arasında çeşitlendirme yapılabilir. Örneğin, devlet tahvilleri, şirket tahvilleri ve hazine bonoları gibi farklı bono türleri bulunmaktadır. Bu türler arasında portföy çeşitlendirmesi yapmak, riski azaltabilir ve getirileri artırabilir.

İpuçları Sürekliliği:

 • Likiditeye dikkat edin.
 • Uygun vade seçimi yapın.
 • Portföyü çeşitlendirin.

Bono Türleri:

Bono Türü Açıklama
Devlet Tahvilleri Hazine tarafından çıkarılan ve devletin borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihraç edilen tahvillerdir.
Şirket Tahvilleri Özel şirketler tarafından çıkarılan ve şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihraç edilen tahvillerdir.
Hazine Bonoları Hazine tarafından çıkarılan ve kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihraç edilen tahvillerdir.

Bir cevap bırakın